Thông tin truyện Thiên Vực Thương Khung

Thiên Vực Thương Khung

Lượt xem:

1,983

Trạng thái:

Đang cập nhật

Nguồn Truyện:

Đang cập nhật
Đánh giá: 9/10 từ 13523 lượt

Cười tận anh hùng thiên hạ, vũ nội ta là quân chủ! Vạn thủy thiên sơn, lấy ta tối cao; bát hoang lục hợp, duy ta xưng hùng! Ta muốn vũ phong vân, lăng thiên hạ, đạp thiên vực, đăng thương khung! Ai có thể tranh phong?! Chư quân có nguyện theo giúp ta, tịnh kiên lăng thiên hạ, quỳnh tiêu phong vân vũ, chinh chiến mảnh Thiên Vực Thương Khung này?


Bình luận truyện