Ta Tại Đô Thị Nhặt Được Hệ Thống Thôi Miên

Làm Lan Anh Trước Gương, Vy Phát Hiện !


trước sau

Truyện 'Ta Tại Đô Thị Nhặt Được Hệ Thống' chương 19: : sẽ được đăng tại: "truyenwiki1.com" vào ngày 14/12/2021 vào lúc 6:00 sáng.

Vì view chỉ có 900 nên mỗi ngày mình chỉ ra một chương, khi chạm mốc > 1000 mình sẽ tự động ra hai chương một ngày.

#các bạn vô chương 1: , lướt xuống bên dưới chữ chương đã bị khóa, thấy chữ xem ngay thì phải bấm vô mới xem được, vì truyện bắt buộc phải khóa lại mới cho đăng, lý do là để cảnh báo đọc giả đó là truyện có nội dung H cao, phần lớn mọi người vô thấy vậy liền bỏ đi, vì tưởng phải mất tiền.

Rất xin lỗi về vấn đề này, mình vẫn sẽ đăng thông báo về chương mới tại đây cho những người chưa biết.

Để biết thêm về lý do cho sự bất tiện này, các bạn hãy đọc thông báo ở chương 17: , cảm ơn.

Truyện 'Ta Tại Đô Thị Nhặt Được Hệ Thống' chương 19: : sẽ được đăng tại: "truyenwiki1.com" vào ngày 14/12/2021 vào lúc 6:00 sáng.

Vì view chỉ có 900 nên mỗi ngày mình chỉ ra một chương, khi chạm mốc > 1000 mình sẽ tự động ra hai chương một ngày.

#các bạn vô chương 1: , lướt xuống bên dưới chữ chương đã bị khóa, thấy chữ xem ngay thì phải bấm vô mới xem được, vì truyện bắt buộc phải khóa lại mới cho đăng, lý do là để cảnh báo đọc giả đó là truyện có nội dung H cao, phần lớn mọi người vô thấy vậy liền bỏ đi, vì tưởng phải mất tiền.

Rất xin lỗi về vấn đề này, mình vẫn sẽ đăng thông báo về chương mới tại đây cho những người chưa biết.

Để biết thêm về lý do cho sự bất tiện này, các bạn hãy đọc thông báo ở chương 17: , cảm ơn.

Truyện 'Ta Tại Đô Thị Nhặt Được Hệ Thống' chương 19: :
sẽ được đăng tại: "truyenwiki1.com" vào ngày 14/12/2021 vào lúc 6:00 sáng.

Vì view chỉ có 900 nên mỗi ngày mình chỉ ra một chương, khi chạm mốc > 1000 mình sẽ tự động ra hai chương một ngày.

#các bạn vô chương 1: , lướt xuống bên dưới chữ chương đã bị khóa, thấy chữ xem ngay thì phải bấm vô mới xem được, vì truyện bắt buộc phải khóa lại mới cho đăng, lý do là để cảnh báo đọc giả đó là truyện có nội dung H cao, phần lớn mọi người vô thấy vậy liền bỏ đi, vì tưởng phải mất tiền.

Rất xin lỗi về vấn đề này, mình vẫn sẽ đăng thông báo về chương mới tại đây cho những người chưa biết.

Để biết thêm về lý do cho sự bất tiện này, các bạn hãy đọc thông báo ở chương 17: , cảm ơn.

Truyện 'Ta Tại Đô Thị Nhặt Được Hệ Thống' chương 19: : sẽ được đăng tại: "truyenwiki1.com" vào ngày 14/12/2021 vào lúc 6:00 sáng.

Vì view chỉ có 900 nên mỗi ngày mình chỉ ra một chương, khi chạm mốc > 1000 mình sẽ tự động ra hai chương một ngày.

#các bạn vô chương 1: , lướt xuống bên dưới chữ chương đã bị khóa, thấy chữ xem ngay thì phải bấm vô mới xem được, vì truyện bắt buộc phải khóa lại mới cho đăng, lý do là để cảnh báo đọc giả đó là truyện có nội dung H cao, phần lớn mọi người vô thấy vậy liền bỏ đi, vì tưởng phải mất tiền.

Rất xin lỗi về vấn đề này, mình vẫn sẽ đăng thông báo về chương mới tại đây cho những người chưa biết.

Để biết thêm về lý do cho sự bất tiện này, các bạn hãy đọc thông báo ở chương 17: , cảm ơn.

Truyện convert hay : Nữ Đế Công Lược Sở Khuynh Ca Phong Li Đêm

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện