Sát Thần Chí Tôn

C885: Lại điên cuồng lần nữa


trước sau

Advertisement

Thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ như vậy, dùng cho nhiệt đỉnh, chỉ cần một phần chín thời gian thần thông nhiệt đỉnh bình thường.

Vào sảnh thi đấu, căn cứ đánh số của mình, tiến vào khu vực riêng.

Trước mặt từng người dự thi, đều có một đại đỉnh. Đỉnh kia thoạt nhìn phong cách cổ xưa, hiển nhiên không phải phàm phẩm.

Càng khó được là, trước mặt từng võ giả, đều là loại đỉnh này, bất kể là đẳng cấp, hay ngoại hình, đều hoàn toàn nhất trí.

- Trước mặt các ngươi, đều có một Đan Đỉnh đồng dạng. Đây là đỉnh thường thấy nhất ở đan dược giới, nhưng đỉnh kia lại dùng Hàn Tâm Thiết đặc thù luyện chế, cho nên độ khó nhiệt đỉnh càng lớn. Bất quá, một khi nhiệt đỉnh thành công, luyện chế đan dược, độ tinh khiết là những đỉnh khác không thể so sánh.

- Quy tắc cửa ải này là, mỗi người các ngươi có 40 tức trụ cột. Nếu như trong 40 tức hoàn thành, thì có thể đạt được 400 điểm. Sau 30 tức, mỗi tiêu hao nhiều một tức, thì từ cơ sở 400 điểm khấu trừ 10 điểm. Nếu như ngươi qua bảy mươi tức, ở cửa ải này, sẽ không có điểm.

40 tức, là thời gian trụ cột.

Ở trong thời gian trụ cột hoàn thành, là max điểm.

Ngoài thời gian trụ cột, mỗi tiêu hao nhiều một hơi, liền khấu trừ 10 điểm, như thế không ngừng kéo dài xuống dưới. Nhiều hơn bốn mươi tức, 400 điểm liền bị trừ hết.

Đương nhiên, đối với những thiên tài này mà nói, khấu trừ hết hiển nhiên là sẽ không.

Dù kém thế nào, cũng không có khả năng dùng đến 55 tức.

- Tốt rồi, quy tắc đã nói hoàn tất. Hiện tại bắt đầu.


Tất cả võ giả, đều ngưng thần nín hơi, bắt đầu thao tác. Đây là trận đấu một khắc như vàng, mỗi một hơi đều quý giá như vậy. Phải thi triển sở học bình sinh để hoàn thành.

Lần trước Giang Trần sử dụng Cửu Cửu Quy Chân Hỏa, lần này tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Lòng bàn tay triệu hồi ra hỏa nguyên bản thể, thủ pháp biến hóa như bay, từng ngọn lửa không ngừng điệp lên.

Không bao lâu, ở bốn phía Đan Đỉnh, điệp lên một đống lửa như tòa nhà.

Mỗi tầng chín đạo, chín chín tám mươi mốt đạo hỏa nguyên, không bao lâu liền chồng chất thành công.

Hỏa nguyên điệp gia cùng một chỗ, cực kỳ đồ sộ, cho người một loại cảm giác cực kỳ đẹp mắt. Đừng nhìn chín chín tám mươi mốt ngọn lửa chồng chất này đơn giản.

Trên thực tế, ngoại trừ thủ pháp cao siêu ra, còn cần có thần thông cấu trúc không gian xảo diệu, còn cần nhãn lực cường đại, kỹ xảo linh hoạt.

Rất nhiều nhân tố, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể luyện thành.

Lúc trước sau khi cùng Thân Tam Hỏa tranh tài, Mộc Cao Kỳ quấn quít lấy Giang Trần muốn học thuật này, Giang Trần cũng không tàng tư, dạy Mộc Cao Kỳ.

Thế nhưng mà Mộc Cao Kỳ học đến bây giờ, cũng không có nắm giữ đến chín chín tám mươi mốt đạo, chỉ có thể xây dựng ra sáu sáu ba mươi sáu đạo.

Lại chồng chất, Mộc Cao Kỳ liền không cách nào điều khiển, không đạt được loại tầng thứ kia.

Giang Trần xây dựng Cửu Cửu Quy Chân Hỏa, cần thời gian không ngắn, trong nháy mắt, thời gian liền đi tới 30 tức.

Cửu Cửu Quy Chân Hỏa này, chỉ cần xây dựng thành công, dùng một thành chín, thời gian lập tức rút ngắn đến chín phần.

Cử động của Giang Trần, làm cho những cự đầu chú ý hắn kia, đều có chút xem không hiểu.

Vệ Vô Ảnh thấy Giang Trần sắp qua 30 tức, còn ở đó dùng huyễn kỹ khống hỏa, nhịn không được lộ ra một tia chê cười.

- Đan Trì lão đệ, Giang Trần của Đan Càn Cung các ngươi, tựa hồ rất thích khoe khoang thủ đoạn a. Thời gian cũng sắp qua 30 tức rồi, hắn còn ở đó chồng chất ngọn lửa. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng như vậy, đối với nhiệt đỉnh có chỗ hữu dụng sao?

Vệ Vô Ảnh thấy Giang Trần như vậy, nhịn không được mở miệng chê cười. Hiển nhiên, đối với Giang Trần lấy được thứ nhất khống hỏa, hắn rất không phục.

Tam Tinh Tông Chúc tông chủ cũng cười nói:

- Nhiệt đỉnh này tổng cộng có bốn mươi tức trụ cột, hắn như vậy, ngoại trừ khoe khoang đẹp mắt, lại có...

Lời còn chưa nói hết, thanh âm của Chúc tông chủ đột nhiên ngưng tụ. Ánh mắt thẳng tắp nhìn bên Giang Trần, miệng cũng không kịp khép lại.

Đan Trì thì khoan thai tự đắc.

Tuy hắn cũng xem không rõ

Advertisement
Giang Trần là ý gì, nhưng dùng hiểu biết của hắn đối với Giang Trần, cũng không phải loại người chỉ thích tỏ vẻ.


Sự tình huyễn kỹ không có tác dụng, Giang Trần là tuyệt đối khinh thường đi làm.

Quả nhiên, Vệ Vô Ảnh cùng Chúc tông chủ vừa nói được phân nửa, ngọn lửa của Giang Trần bao lấy Đan Đỉnh, đột nhiên phát ra từng đợt minh thanh như long ngâm hổ khiếu.

Từ lúc Giang Trần cấu trúc Cửu Cửu Quy Chân Hỏa xong, đến nhiệt đỉnh thành công, trước trước sau sau, vậy mà chỉ qua bảy tám tức thời gian.

Cộng thêm thời gian trước kia cấu trúc Cửu Cửu Quy Chân Hỏa, tổng cộng bỏ ra 37 tức.

Lại là đệ nhất?

Mấy cự đầu liếc mắt nhìn nhau, đều có một loại cảm giác cực kỳ không chân thực. Bọn hắn quả thực không thể tin vào hai mắt của mình.

Giang Trần này, đến cùng dùng thủ pháp gì? Vậy mà có thể dùng bảy tám tức hoàn thành nhiệt đỉnh? Đây quả thực là vượt ra khỏi phạm vi mọi người lý giải.

Bốn mươi tức thời gian đã đến, không có người khác hoàn thành nhiệt đỉnh.

Lại để cho mọi người không tưởng được chính là, sau Giang Trần, thứ hai hoàn thành, dĩ nhiên là Mộc Cao Kỳ. Hắn ở lúc thời gian vượt qua một hơi, hoàn thành nhiệt đỉnh. 400 điểm chỉ khấu trừ mất 10 điểm, ở trong cửa ải này, lấy được ba trăm chín mươi điểm.

Thời gian đi đến bốn mươi hai tức, Vệ Hạnh Nhi cùng Đinh Đồng, cơ hồ là cùng lúc hoàn thành nhiệt đỉnh.

Chỉ là, lúc này hoàn thành, đã vượt qua hai hơi, theo như quy tắc, 400 điểm, nhất định phải trừ 20 điểm, mỗi người chỉ có thể lấy được ba trăm tám mươi điểm.

Sau hai người này, Vệ Khánh dùng bốn mươi ba tức, nhiệt đỉnh thành công.

Theo sát Vệ Khánh, Lăng Bích Nhi dùng bốn mươi bốn tức nhiệt đỉnh thành công.

Một ít thiên tài đỉnh cấp khác, cơ hồ đều trong 45 tức, nhao nhao hoàn thành nhiệt đỉnh.


Theo thời gian không ngừng chuyển dời, đằng sau càng ngày càng nhiều người hoàn thành nhiệt đỉnh. Thẳng đến người cuối cùng hoàn thành, thời gian đã qua gần 60 tức.

Cửa thứ hai nhiệt đỉnh cũng đến đây là kết thúc.

Giang Trần, vậy mà lại một lần nữa dùng xu thế max điểm, hai độ lên ngôi.

Kinh người nhất là, Giang Trần liên tục hai lần đều max điểm, đã đạt đến tám trăm điểm.

Mà tên thứ hai Đinh Đồng, phát huy đã phi thường nghịch thiên, nhưng chỉ có bảy trăm ba mươi điểm, so với Giang Trần kém bảy mươi điểm.

Mà Hồ Hạnh Nhi, dùng bảy trăm hai mươi điểm ở vị trí thứ ba, so với Giang Trần kém tám mươi điểm.

Tên thứ tư, ai cũng không nghĩ ra, vậy mà sẽ là Mộc Cao Kỳ. Mộc Cao Kỳ ở cửa khống hỏa, mặc dù không có hoàn toàn học được Cửu Cửu Quy Chân Hỏa.

Nhưng mà sáu sáu tiểu quy chân, cũng làm cho hắn ở cửa ải này, dùng thời gian vượt qua một hơi, đem tổng điểm xông lên, có bảy trăm mười điểm, xếp hạng thứ tư.

Mà Vệ Khánh trước kia không ai bì nổi, dùng bảy trăm điểm xếp hạng thứ năm.

Lăng Bích Nhi thì dùng sáu trăm chín mươi điểm xếp thứ sáu.

Tiếp sau, đều là sáu trăm tám mươi điểm, xếp kế Lăng Bích Nhi.

Kết quả cửa ải này vừa ra, Giang Trần hoàn toàn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trước kia người không có chú ý tới Giang Trần, đều nhao nhao ghé mắt quan sát.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện