Thông tin truyện Quan Trừng

Quan Trừng

Tác giả:

Lượt xem:

1,882

Trạng thái:

Hoàn thành

Nguồn Truyện:

Đang cập nhật
Đánh giá: 10/10 từ 13523 lượt

Bạn đang đọc truyện Quan Trừng của tác giả Thị Từ. A Âm hỏi Phật: Chấp niệm sâu nặng, sao đặng thoát thân? Phật hỏi lại: Chấp niệm thế nào? “Chỉ thấy sát na là chàng, niệm thuấn là chàng, đạn chỉ là chàng, la dự tu du đều là chàng.” (*) Bụng bỏ thầm thêm câu “Tai kiếp cũng là chàng”. Phật tỏ tường: Chấp niệm dễ gỡ, khúc mắc khó cởi. Khúc mắc? Khúc mắc chi đây. Từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là hai chữ “Quan Trừng”. (*) Khái niệm thời gian trong Phật giáo Trung Quốc: Sát na (tiếng Phạn: ksana) là một niệm (ý nghĩ vụt lóe), hai mươi niệm bằng một thuấn (cái chớp mắt), hai mươi thuấn thành một đạn chỉ (cái búng tay), hai mươi đạn chỉ làm một la dự (tiếng Phạn: lava), hai mươi la dự nên một tu du (khoảnh khắc), ba mươi tu du tròn một ngày đêm.


Bình luận truyện