[Oln] A Traveler In Many World

Status Của Vài Nhân Vật


trước sau

Advertisement
Status

Tên: Segawa Raito

Tuổi: 1,875,905,333

Giới tính: Nam

Chủng tộc: Thần (Bán thần)

Chức nghiệp: Thần chiến tranh - sức mạnh - bố láo, 1 trong 12 vị thần tối cao

Lv: ????

HP: ??∞∞∞∞∞??/??∞∞∞∞∞??

MP: ??∞∞∞∞∞??/??∞∞∞∞∞??

ATK: ??∞∞∞∞∞??

DEF: ??∞∞∞∞∞??

AGL: ??∞∞∞∞∞??

INT: 2,000,000

Kĩ năng:

+Chủ động:

Thần nhãn quang (max)

Ẩn thân thần cấp (max)

Nhận biết hiện diện (max)

Cảnh báo nguy hiểm (max)

Thần sấm chớp (max)

Cú chém tử thần (max)

Ma thuật thần nguyên tố (max)

Ma thuật thần thời không (max)

Ma thuật thần kết hợp (max)

Kho vô hạn

Tri thức thế giới

Thần dụng binh

Trấn áp của thần

Lời của thần

………………… (tác: còn nữa cơ mà chưa nghĩ ra)

+Bị động

Miễn nhiễm mọi thứ thần cấp (max)

Kháng sát thương ma thuật thần cấp (max)

Kháng sát thương vật lí thần cấp (max)

Vô niệm

Tăng cường giác quan (max)

Thể thuật (max)

Võ thuật (max)

Binh khí thuật (max)

Phản xạ tự động (max)

........................ (Còn nữa)

Kĩ năng độc nhất:

-Sáng tạo vật phẩm (max)

-Sáng tạo ma thuật (max)

-Dịch chuyển thời không

-Hoá thần mạnh nhất

Danh hiệu:

-Vị thần mạnh nhất

-Người có chỉ số không thể đếm được

-Người sát thần

-Người phán xét các vị thần

-Tên háo thắng

-Người giỏi về tất cả mọi thứ

-Tên cuồng chiến nhất trong tất cả

-Người khủng bố tất cả các vị thần

-Tên bố láo

-Người có harem

-Chồng của thần cai trị

-Người sợ vợ vì yêu vợ

Vũ khí đặc biệt:

Thần kiếm Raito

Hoả thần chi kiếm

_________________________________

Status

Tên: Raito (Jonathan)

Tuổi: 969 (còn 380 năm)

Giới tính: Nam

Chủng tộc: Bán thần

Chức nghiệp: Ma kiếm thần - Nhà du hành

Lv: 683

HP: 980,000,000/980,000,000

MP: 1,750,000,000/1,750,000,000

ATK: 200,000,000

DEF: 500,000,000

AGL: 300,000,000

INT: 150,000

Kĩ năng:

+Chủ động:

Thần nhãn (max)

Ẩn thân thần cấp (max)

Nhận biết hiện diện (max)

Cảnh báo nguy hiểm (max)

Thần tốc độ (max)

Cú chém hủy diệt (max)

Ma thuật thần nguyên tố (max)

Ma thuật thần thời không (max)

Tạo trạng thái giả (max)

Kho vô hạn

Kho tàng tri thức

Trí tuệ song hành

Map

Sự đe doạ của thần

+Bị động

Miễn nhiễm mọi thứ thần cấp (max)

Kháng sát thương ma thuật thần cấp (max)

Kháng sát thương vật lí thần cấp (max)

Tự hồi phục HP thần cấp (max)

Tự hồi phục MP thần cấp (max)

Vô niệm

Tăng cường giác quan (max)

Thể thuật (max)

Kĩ năng độc nhất:

-Sáng tạo vật phẩm (max) (dưới Segawa Raito)

-Sáng tạo ma thuật (max) (dưới Segawa Raito)

-Dịch chuyển thế giới

-Hoá thần

Danh hiệu:

-Người du hành qua các thế giới

-Đấng cứu thế

-Người được thần cai trị quý mến

-Người được thần cai trị nhờ cậy

-Người được thần mạnh nhất 'phù hộ'

Vũ khí đặc biệt:

Hoả long thần kiếm

___________________________________

Status

Tên: Mia

Tuổi: 30 (còn 380 năm)

Giới tính: Nữ

Chủng tộc: Elf

Chức nghiệp: Ma thuật sư

Lv: 130

HP: 70,000,000/70,000,000

MP: 100,000,000/100,00,000

ATK: 1,000,000

DEF: 2,000,000

AGL: 160,000

INT: 700

Kĩ năng:

+Chủ động:

Thông hiểu ngôn ngữ (max)

Thẩm định (max)

Nhận biết hiện diện (max)

Ma thuật băng (max)

Kho vô hạn

+Bị động

Miễn nhiễm mọi thứ cao cấp (max)

Kháng sát thương vật lí cao cấp (max)

Kháng sát thương ma thuật cao cấp (max)

Tự hồi phục HP cao cấp (max)

Tự hồi phục MP cao cấp (max)

Vô niệm

Danh hiệu:

-Người con hiếu thảo

-Vợ của đấng cứu thế

_________________________________

Status

Tên: Lili

Tuổi: 38 (còn 380 năm)

Giới tính: Nữ

Chủng tộc: Thú nhân tộc

Chức nghiệp: Thích khách

Lv: 168

HP: 80,000,000/80,000,000

MP: 10,000,000/10,00,000

ATK: 1,000,000

DEF: 2,000,000

AGL: 400,000

INT: 700

Kĩ năng:

+Chủ động:

Thông hiểu ngôn ngữ (max)

Thẩm định
Advertisement
(max)

Nhận biết hiện diện (max)

Siêu tốc độ (max)

Cú chém ánh sáng (max)

Rút kiếm nhanh (max)

Kho vô hạn

+Bị động

Miễn nhiễm mọi thứ cao cấp (max)

Kháng sát thương vật lí cao cấp (max)

Kháng sát thương ma thuật cao cấp (max)

Tự hồi phục HP cao cấp (max)

Tự hồi phục MP cao cấp (max)

Danh hiệu:

-Người có hoàn cảnh tồi tệ

-Người có cơ thể siêu quyễn rũ

-Vợ của đấng cứu thế

_________________________________

Status

Tên: Linlot Seria

Tuổi: 20 (còn 380 năm)

Giới tính: Nữ

Chủng tộc: Con người

Chức nghiệp: Ma thuật sư

Lv: 67

HP: 8,000,000/8,000,000

MP: 10,000,000/10,000,000

ATK: 500,000

DEF: 700,000

AGL: 10,000

INT: 100

Kĩ năng:

+Chủ động:

Thông hiểu ngôn ngữ (max)

Thẩm định (max)

Nhận biết hiện diện (max)

Ma thuật phong (max)

Ma thuật hoả (max)

Ma thuật kết hợp hoả phong (max)

Kho vô hạn

+Bị động

Miễn nhiễm mọi thứ cao cấp (max)

Kháng sát thương vật lí cao cấp (max)

Kháng sát thương ma thuật cao cấp (max)

Tự hồi phục HP cao cấp (max)

Tự hồi phục MP cao cấp (max)

Vô niệm

Danh hiệu:

-Người được cứu khỏi xiềng xích

-Người trúng tiếng sét ái tình

-Vợ của đấng cứu thế

Truyện convert hay : Vô Địch Thiên Đế
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện