Hoán Tình Kiếp

Cấp độ luyện thần


trước sau

CÁC CẤP ĐỘ:

- Người thường;

- Nhập Môn.

* Đột phá Thịnh Nhân: Cơ thể toả quang, chịu đựng sức nóng như thiêu đốt. Thịnh Nhân bao gồm 8 cấp:

- Bán Cấp: Một vùng không gian nén thần lực sẽ được tạo ra trong cơ thể. Nhưng nó chỉ nén được thần lực thuần dương.

- Nguyên Cấp: Sinh thêm một vùng không gian nén thần lực thuần âm trong cơ thể.

- Phát Cấp: Ranh giới giữa hai vùng không gian nén sẽ có dấu hiệu rạn nứt.

- Tốc Cấp: Ranh giới hoàn toàn bị phá huỷ và cả hai loại thần lực sẽ hoà lẫn vào nhau, tạo nên những phản ứng phụ gây đau đớn rất nhiều.

- Hoàn Cấp: Hai nguồn thần lực hoàn toàn hợp nhất vào nhau tạo nên loại thần lực trung tính.

- Thăng Cấp: Trung tâm vùng không gian sẽ hình thành một hạt nhân biểu thị cho kẻ Bán Thần.

- Thiên Cấp: Hạt nhân sẽ nhân đôi không ngừng và sẽ lấy nguồn thần lực được nén làm nguyên liệu sinh sôi.


- Thánh Cấp. Hạt nhân tiêu thụ toàn bộ thần lực được nén và làm căng vùng không gian nén lên.

* Đột phá Bán Thần: Trời sinh dị tượng, chịu đựng sức tàn phá của Kim Quang Trụ + Kim Lôi Sát. Khi này, toàn bộ hạt nhân sẽ phá vỡ vùng không gian nén, lan ra khắp cơ thể và kết nối với mọi ngóc ngách ở phần linh hồn.

- Nhất Pháp: Nồng độ thần lực đạt mức 10^100;

- Nhị Pháp: Nồng độ thần lực đạt mức 10^200;

- Tam Pháp: Nồng độ đạt mức 10^300;

- Tứ Pháp: Nồng độ 10^400;

- Ngũ Pháp: Nồng độ 10^500; (Nam gọi Long Thần và nữ gọi Phượng Thần. Đạt cấp này phải chịu Hồng Lôi Sát.)

- Lục Pháp: Nồng độ 10^1000

- Thất Pháp: Nồng độ 10^5000

- Bát Pháp: Nồng độ 10^10000. (Gọi là Bán Nguyên Thần, đạt cấp này phải chịu Hồng Quang Trụ.)

* Đột phá Hoá Thần: Mây trắng tụ vòng, cơ thể phát quang, thoát khỏi Luân Hồi, hoà vào Tạo Hoá. => Trở thành Nguyên Thần.


MỆNH CĂN:

*Tốc độ tu luyện của sinh linh trong tứ giới phụ thuộc vào mệnh căn trong mỗi cá thể. Mệnh căn lại chia làm chín cấp bậc được biểu thị bằng màu sắc, trong đó:

- Màu đen: Mệnh căn cấp thấp nhất. Cho thấy người sở hữu không có thiên phú tu luyện. Cả đời chỉ dừng ở Nhập Môn.

- Màu cầu vồng: Biểu thị người có thiên phú với tốc độ tu luyện tăng dần theo thứ tự.

+ Màu đỏ;

+ Màu cam;

+ Màu vàng:

+ Màu lục;

+ Màu lam;

+ Màu chàm;

+ Màu tím.

- Màu trắng: Thiên phú đặc biệt, tốc độ tu luyện thượng thừa, nghìn năm có một.

*Lưu ý:

- Mệnh căn không biểu thị giới hạn tu vi có thể đạt đến. Cụ thể là người có mệnh căn màu đỏ vẫn có khả năng tu đến Bán Nguyên Thần, thậm chí Nguyên Thần nếu có
đủ thời gian.

- Mệnh căn chỉ có giá trị tham khảo chứ không đóng vai trò quyết định hoàn toàn. Bởi vì tốc độ tu luyện vẫn còn phụ thuộc vào các yếu tố như sự chăm chỉ, tìm tòi, may mắn, mạo hiểm,...


(Lưu ý: Cái vụ phân màu sắc này không có liên quan đến lá cờ chung LGBT nhé. Bởi vì cờ LGBT là cờ lục sắc, không có màu chàm.)

TUỔI THỌ:

- Người thường: tuổi thọ như cũ.

- Nhập Môn: tuổi thọ như cũ.

Từ Thịnh Nhân trở đi: Tốc độ lão hoá chậm lại.

- Bán Cấp: Tuổi thọ nhân lên 2 lần.

- Nguyên Cấp: Tuổi thọ nhân lên 4 lần.

- Phát Cấp: Tuổi thọ nhân lên 6 lần.

- Tốc Cấp: Tuổi thọ nhân lên 8 lần.

- Hoàn Cấp: Tuổi thọ nhân lên 10 lần.

- Thăng Cấp: Tuổi thọ nhân lên 20 lần.

- Thiên Cấp: Tuổi thọ nhân lên 30 lần.

- Thánh Cấp: Tuổi thọ nhân lên 40 lần.

Từ Bán Thần trở đi: Tốc độ lão hoá chậm lại.

- Nhất Pháp: Thêm 50 năm tuổi thọ.

- Nhị Pháp: Thêm 50 năm tuổi thọ.

- Tam Pháp: Thêm 50 năm tuổi thọ.

- Tứ Pháp: Thêm 50 năm tuổi thọ.

- Ngũ Pháp: Thêm 100 năm tuổi thọ.
- Lục Pháp: Thêm 200 năm tuổi thọ.

- Thất Pháp: Thêm 500 năm tuổi thọ.

- Bát Pháp: Trường sinh. (Không bất tử)

Trở thành Nguyên Thần: Trường sinh bất lão. Sinh tử cùng Tạo Hoá.

VD: Hoàng Thúc Hạo tuổi thọ khi còn là người thường là 70 tuổi:

* Khi đột phá Thịnh Nhân thì:

- Bán Cấp: tuổi thọ là 70x2 thành 140 tuổi;

- Nguyên Cấp: tuổi thọ là 70x4 thành 280 tuổi;

- ...

- Thánh Cấp: tuổi thọ là 70x40 thành 2800 tuổi.

* Khi đột phá Bán Thần:

- Nhấp Pháp: 2800 + 50 = 2850 tuổi;

- ...

- Tứ Pháp: 2800 + 50x4 = 3000 tuổi;

- Ngũ Pháp: 3000 + 100 = 3100 tuổi;

- Lục Pháp: 3100 + 200 = 3300 tuổi;

- Thất Pháp: 3300 + 500 = 3800 tuổi;

- Bát Pháp: Trường sinh.

* Khi đột phá Nguyên Thần thì sẽ sống cùng Tạo Hoá, Tạo Hoá còn tồn tại thì còn sống, Tạo Hoá bị huỷ diệt thì cũng chết theo.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện