Hệ Thống Tiên Hiệp

Mở Hệ Thống


trước sau

Lý Thần được tám tuổi , tiếng hệ thống vang lên :“ một ngày nữa hệ thống sẽ mở khóa version một , có các chức năng tu luyện trong khu vực hệ thống một ngày trong hệ thống bằng một giờ ở bên ngoài và khí ở trong hệ thống gấp hai lần bên ngoài , hệ thống nhiệm vụ làm nhiệm vụ đổi công pháp và túi đồ , mở thông tin , vì đây là version một nên kí chủ có bốn chức năng , về sau phiên bản cao sẽ mở các chức năng khác .” .

Ngày hôm sau , hệ thống vang lên :“ Hệ thống đã mở , kí chủ được tặng một vé quay vũ kĩ ngẫu nhiên .”, Lý Thần hỏi :“Hệ thống về vũ kĩ ta lấy vũ kĩ bên ngoài vào đây tu luyện , hệ thống có thể giúp ta đột phá , sáng tạo tầng vũ kĩ mới không” .

Hệ thống đáp :“Thưa kí chủ , hệ thống sẽ mở một phân thân để giúp kí chủ có thể luyện tập cùng , sửa vũ kĩ giúp tăng sự cảm ngộ để kí chủ có thể sáng tạo tầng mới của vũ kĩ và đột phá tầng mới , vũ kĩ của hệ thống thì đã qua chỉnh sửa , hoàn chỉnh kí chủ tu luyện sẽ dễ dàng đột phá .”.

Lý Thần mở bảng thông tin :

Tên : Lý Thần .

Tuổi : Tám tuổi .

Luyện Khí cảnh lục tầng trung kì .

Vũ kĩ : Hổ Toái Quyền viên mãn , Thiên Quân Trảm viên mãn , Cửu Kiếm Thần sơ kì , Tinh Thần Lĩnh Vực sơ kì .

Lý Thần mở túi lấy vé quay vũ kĩ ngẫu
nhiên , hệ thống hỏi :“Kí chủ sẽ quay vũ kĩ.” , Lý Thần nói “Quay” .

Lý Thần nhìn trên bảng trạng thái gồm :“Đại Kiếm Quyết , Kim Pháp Quyết , Ngũ Hành Trận Pháp …”.

Sau đó tiếng hệ thống vang lên :“Chúc mừng kí chủ quay được Kim Pháp Quyết , Kim Pháp Quyết là vũ kĩ phòng ngự .”.

Kim Pháp Quyết gồm ba tầng .

Tầng một: Tu luyện khí bên ngoài phòng ngự màu vàng .

Tầng hai : Tu luyện khí bên ngoài phòng ngự màu trắng .

Tầng ba : Tu luyện khí bên ngoài phòng ngự vàng và trắng đan xen .

Ban ngày Lý Thần đến khu luyện tập để tu luyện vũ kĩ , ban đêm Lý Thần vào hệ thống tu luyện , ba tháng sau Lý Thần đã cảm ngọ được “Cửu Kiếm Thần” thức hai .

Hôm sau Lý Thần đến khu tập luyện , Lâm Hình đang luyện “Cửu Thần Kiếm” , thấy Lý Thần đi đến Lâm Hình hỏi :“Con tu luyện “Cửu Thần Kiếm đến thức thứ mấy rồi , con con tu luyện vũ kĩ phòng ngự .” Lâm Hình bất ngờ vì Lý Thần tu luyện vũ kĩ phòng ngự , vũ kĩ phòng ngự độ khó ba sao .

Lý Thần đáp :“Con mới tu luyện tầng một vũ kĩ phòng ngự .” , sau đó Lâm Hình chỉ dạy cho Lý Thần để Lý Thần đột phá kiếm thứ ba , sau khi Lý Thần được Lâm Hình chỉ dạy đã đột phá kiếm thứ ba , sau đó Lý Thần về phòng vào hệ thống tiếp tục tu luyện “Tinh Thần Lĩnh Vực”.

Năm tháng sau Lý Thần đột phá “Tinh Thần Lĩnh Vực” tầng ba , Lý Thần đột phá Luyện Khí Cảnh tầng sáu . “Cửu Thần Kiếm” đột phá tầng hai “Cửu Kiếm Thần” .

Truyện convert hay : Nghịch Thiên Chí Tôn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện