Đỉnh Cấp Khí Vận: Dẫn Dắt Gia Tộc Tu Tiên (Dịch)

Lĩnh Hội Luyện Đan Tâm Đắc


trước sau

Advertisement
EDIT: Mạc Nhiên

Trở lại tiểu viện nhà mình, sắc trời dần tối, ăn cơm tối xong, liền sớm trở về phòng mình.

Lấy ra Luyện đan tâm đắc mà gia gia lưu lại, nghiêm túc nghiên cứu.

Lâm Thế Công là Nhất giai Thượng phẩm Luyện Đan Sư, Nhất giai đan dược tuyệt đại bộ phận đều có thể luyện chế, là Luyện Đan Sư tốt nhất của Lâm gia.

Ngại tu vi không thể đột phá Trúc Cơ kỳ, vẫn không cách nào luyện chế Nhị giai đan dược.

Ngoài ra, Lâm gia còn có một vị Nhất giai Trung phẩm Luyện Đan Sư, là tộc thúc Lâm Hưng Nguyên của Lâm Thiên Minh, Hưng tự bối xếp thứ năm, tu vi Luyện Khí tầng chín, là một trong những tộc nhân có thiên phú tốt nhất của Hưng Tự Bối.

Luyện Đan Sư ở Tu tiên giới rất được tôn kính, bất kể là tu sĩ cấp thấp, hay là cao giai tu sĩ, thậm chí cao giai yêu thú nhất tộc, đều không thể rời khỏi đan dược phụ trợ.

Tu tiên giới mấy trăm vạn năm qua, số lượng yêu thú cùng nhân loại chẳng những tăng trưởng, cao giai tu sĩ đột phá cảnh giới càng lúc càng gian nan, nguyên nhân lớn nhất chính là ở chỗ tài nguyên linh dược thiếu thốn.

Nghe nói, mấy chục vạn năm trước thời kỳ Thượng Cổ, cao giai tu sĩ của hai tộc gấp mấy lần bây giờ.

Thời kỳ đó linh dược linh vật đông đảo, tu tiên tài nguyên phong phú, luyện đan luyện khí trận pháp chế phù tứ đại tu tiên kỹ nghệ đạt tới trình độ cao nhất từ trước đến nay.

Trải qua mấy chục vạn năm chuyển tiếp khai thác, linh dược linh vật thiếu thốn, rất nhiều thượng cổ đan phương, luyện chế phương pháp truyền thừa đoạn tuyệt.

Mà Luyện Đan Sư có thể phát huy đầy đủ hiệu quả lớn nhất của linh dược, đem tinh hoa linh dược tinh luyện áp súc, luyện chế thành đan dược, vừa không lãng phí linh dược, cũng có thể giảm bớt tác dụng phụ mà linh dược mang đến.

Cho nên đan dược ở Tu tiên giới, từ trước đến nay đều là tài nguyên tu tiên cung không đủ cầu.

Nhị giai Nhất giai đan dược còn tốt, các phường thị đều có bán ra, mà Tam giai Tứ giai đan dược, càng thêm thưa thớt, ngoại trừ ở đại phường thị hoặc là đấu giá hội, bình thường rất khó nhìn thấy.

Mà cao giai Luyện Đan Sư, số lượng đồng dạng thưa thớt, đan dược vẫn cung không đủ cầu, bởi vậy có thể thấy được, Luyện Đan Sư ăn ngon cỡ nào.

Mà bồi dưỡng một Luyện Đan Sư, tổn hao đại lượng tài nguyên, mỗi một vị Luyện Đan Sư, đều là các loại linh dược chồng chất mới luyện ra. Ba đại kỹ nghệ khác cũng khó bồi dưỡng, tán tu càng rất khó gánh vác.

Lâm gia tám trăm năm qua, Nhất giai Luyện Đan Sư chưa từng đoạn qua, Nhị giai Luyện Đan Sư cũng chỉ xuất ra hai vị, một vị Nhị giai Hạ phẩm Luyện Đan Sư cùng một vị Nhị giai Trung phẩm Luyện Đan Sư.

Chủ yếu là bởi vì Lâm gia tài lực có hạn, một số lượng lớn tộc nhân cần nuôi sống, cung cấp không nổi tài liệu Luyện Đan Sư cần thiết, cũng khiến cho Lâm gia rất khó xuất hiện cao giai tu sĩ.

Lâm gia thu nhập, chủ yếu là Thanh Trúc Sơn tài liệu Nhất giai Luyện Khí Thanh Linh Trúc, hàng năm có thể bán một nhóm linh tài Thanh Linh Trúc, hơn nữa gia tộc luyện chế một bộ phận Linh khí, kiếm về một bộ phận Linh thạch.

Bản thân Lâm gia cũng có mấy vị Nhất giai Luyện Khí Sư, còn có một vị Nhị giai Luyện Khí Sư, Thanh Linh kiếm chính là Lâm gia luyện chế ra, một bộ phận mình dùng, đại bộ phận thông qua cửa hàng ở phường thị bán cho tán tu khác.

Mà phương diện Luyện đan, Lâm gia chỉ có thể ưu tiên thỏa mãn Luyện Khí kỳ tu sĩ tu luyện cần thiết, Trúc Cơ kỳ tu sĩ dùng Nhị giai đan dược, chỉ có thể ở các đại phường thị mua.

Bởi vì phương diện đan dược bị hạn chế, Lâm gia mới lập ra quyết tâm, muốn bồi dưỡng Nhị giai Luyện Đan Sư của riêng mình.

Lâm Thiên Minh, Lâm Thiên Hồng, Lâm Thiên Cầm ba người linh căn thích hợp Luyện đan, hơn nữa tuổi tác không lớn, có tiềm lực không nhỏ, bởi vậy làm đối tượng trọng điểm bồi dưỡng.

Lấy ra gia gia lưu lại Luyện đan tâm đắc, tập trung tinh thần cân nhắc.

Ích Cốc Đan, Linh Nguyên Đan, Hóa Độc Đan, Hồi Nguyên Đan, Tẩy Tủy Đan, Phá Chướng Đan...

Hóa Độc Đan, Nhất giai Trung phẩm đan dược, có thể hóa giải đại đa số độc tố của Nhất giai yêu thú, nhưng đối với một ít độc tố của thượng cổ yêu thú có thiên phú dị bẩm thì hiệu quả không lớn, chỉ có thể trong thời gian ngắn ức chế độc tố lan tràn, không cách nào trị tận gốc.

Tuy rằng không thể hóa giải tất cả độc tố, nhưng cũng có thể ức chế đại bộ phận độc tố, là một trong những đan dược thường được dùng của nhân loại tu sĩ.

Hồi Nguyên Đan, Nhất giai Trung phẩm đan dược, có hiệu quả hồi phục linh lực nhanh chóng, một khỏa Hồi Nguyên Đan, mấy tức thời gian, liền có thể hồi phục linh lực bản thân hơn phân nửa.

Hồi Nguyên Đan cùng Hóa Độc Đan đều là đan dược loại tiêu hao, là một trong những đan dược cần thiết khi tu sĩ đấu pháp dùng, thời điểm mấu chốt, có lẽ có thể cứu mình một mạng.

Tẩy Tủy Đan, Nhất giai Thượng phẩm đan dược, có hiệu quả tẩy tủy mở rộng kinh mạch, có thể tăng cường cường nhục thân của tu sĩ, tăng nhanh hấp thụ Linh khí, mở rộng khí hải đan điền bản thân một phần mười, thập phần nghịch thiên.

Tu sĩ khi đấu pháp, thêm một phần linh khí, liền nhiều hơn một phần bảo đảm, thường thường thắng bại mấu chốt chính là ở so đấu linh khí thâm hậu, Tẩy Tủy Đan chính là một trong Nhất giai linh dược có độ khó luyện chế cao.

Phá Chướng Đan, Nhất giai Thượng phẩm đan dược, chứa đựng đại lượng linh khí, sau khi phục dụng, có thể phá trừ bình cảnh Luyện Khí kỳ, giá cả đắt đỏ, mỗi viên Phá Chướng Đan phải bán hơn trăm Linh thạch, mỗi lần bán ra, nhanh chóng bị cướp mua không còn, Phá Chướng Đan cùng Tẩy Tủy Đan là một trong những đan dược được Luyện Khí tu sĩ được yêu thích nhất.

Chỉ có thể dùng một viên, dùng nhiều
Advertisement
không có hiệu quả mấy.

Luyện đan tâm đắc ghi lại hơn hai mươi loại đan dược cùng đan phương, đều là đan dược được mọi người biết đến ở Tu tiên giới, còn có giới thiệu mấy trăm loại linh dược, có chút chi tiết.

Nhìn thấy phía sau, cư nhiên có giới thiệu Trúc Cơ Đan!

Trúc Cơ Đan, Nhị giai đan dược, phụ trợ Luyện Khí kỳ đột phá Trúc Cơ kỳ, có thể gia tăng năm thành xác suất Trúc Cơ, là một trong Trúc Cơ linh vật.

Trúc Cơ Đan, chính là đan dược Lâm gia thiếu nhất.

Trúc Cơ Đan thưa thớt, là bởi vì chủ dược năm trăm năm Bạch Ngọc Thảo của nó cực khó bồi dưỡng, không dễ cấy ghép, tỷ lệ sống sót cực thấp.

Nhất định phải thỏa mãn năm trăm năm niên linh, mới có thể lấy ra luyện đan, từ hạt giống bắt đầu bồi dưỡng tương đối dễ dàng sống sót, nhưng thời gian bồi dưỡng quá dài, chỉ có tu tiên đại phái cùng truyền thừa mấy ngàn năm thế gia mới có thể trồng trọt.

Mà Bạch Ngọc Thảo hoang dã, đã hiếm như lông phượng lân giác, tuyệt đại bộ phận đã bị tu sĩ phát hiện cùng hái đi, chỉ sợ chỉ có ở nơi Yêu tộc trú ngụ mới có thể xuất hiện.

Lâm gia sở dĩ chỉ có hai vị Trúc Cơ kỳ tu sĩ, cũng là bởi vì Trúc Cơ Đan giá cả đắt đỏ, mỗi khỏa giá bán mấy vạn Linh thạch, chỉ có một lượng nhỏ Trúc Cơ Đan xuất hiện ở đấu giá hội, mỗi lần đấu giá, các thế lực đại gia tộc tranh nhau đấu giá, có tiền cũng không mua được.

Một quả Trúc Cơ Đan, cần Lâm gia mấy chục năm tích lũy mới có thể tích góp đủ tiền, cho nên Trúc Cơ Đan chính là huyết mạch của tiểu gia tộc, thế lực lớn sẽ không dễ dàng để Trúc Cơ Đan chảy ra ngoài.

Xem xong giới thiệu các loại đan dược, liền nghiên cứu Luyện đan tâm đắc.

Bởi vì phụ thân Lâm Hưng Vinh quanh năm qua lại giữa gia tộc cùng Lạc Vân phường thị, rất ít khi đoàn tụ, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh gia gia Lâm Thế Công, trợ giúp gia gia phân loại linh dược, sửa sang lại tư liệu phương pháp đan phương.

Mưa dầm thấm lâu, liền đối với Luyện đan nhất đạo rất mê mẩn, từ nhỏ đã triển lộ thiên phú luyện đan, được gia gia yêu thích, tuổi thọ của gã đã cao, đã sớm muốn đem một thân bản lĩnh dạy cho tôn tử, kế thừa y bát của mình.

Hôm nay đã luyện chế ba phần tài liệu, mới luyện chế ra một viên Ích Cốc Đan, còn mang theo khuyết điểm, Lâm Thiên Minh không khỏi cảm khái nói, Luyện đan nhất đạo, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy.

Có lời nói của gia gia, làm cho Lâm Thiên Minh đối với Luyện đan chi đạo lý giải một lần nữa lên một cấp bậc mới, hiện tại cần chính là cần cù luyện tập, không ngừng thử nghiệm.

Ngày mai đi gia tộc Thiện Công Đường xem một chút, phải lấy được một cái Luyện Đan Lô cùng mấy phần linh dược mới được, muốn luyện đan, ngoại trừ linh dược, Luyện Đan Lô, còn phải mượn địa hỏa mới có thể luyện đan.

Tu sĩ trước khi Kết Đan, pháp lực không đủ tinh thuần, ngưng tụ hỏa diễm nhiệt độ không đủ, chỉ có thể mượn địa hỏa luyện đan luyện khí, mà Kết Đan sau đó, có thể dùng Kim Đan chi hỏa bản thân luyện đan luyện khí, hiệu quả so với địa hỏa còn tốt hơn nhiều.

Dưới tộc địa Lâm gia có một đầu địa hỏa xuyên qua, tồn tại từ lâu, từ khi lập tộc tới nay đã tồn tại.

Trải qua lão tổ tông tốn rất nhiều khí lực, bố trí trận pháp, mở ra Luyện đan thất Luyện khí thất mỗi nơi năm gian, trải qua hơn tám trăm năm bảo trì, sử dụng địa hỏa luyện đan luyện khí, vì Lâm gia sáng tạo ra không ít tài phú.

Lâm gia cũng trải qua hơn tám trăm năm phát triển, dựa vào tu vi Kim Đan kỳ của lão tổ tông Lâm Nhân Phong, ở Thanh Trúc Sơn nhanh chóng đứng vững gót chân.

Lâm gia từ lúc đầu có hơn mười tộc nhân, phát triển đến hôm nay, tu sĩ một trăm bảy mươi lăm người, phàm nhân càng vượt qua mười vạn.

Sau khi lão tổ tọa hóa, gia tộc trải qua nhiều lần tranh đấu chém giết, suýt nữa nhà tan cửa nát.

Dựa vào bảo vật hộ tộc mà lão tổ lưu lại, mới may mắn thoát nạn, sau khi trải qua nguy nan, khiến cho Lâm gia tộc nhân càng thêm đoàn kết, mới mấy năm gần đây dần dần khôi phục nguyên khí.

Lâm Thiên Minh tìm hiểu xong gia gia lưu lại Luyện đan tâm đắc, thu hoạch rất lớn, chỉ cần luyện tập, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể tự chủ luyện đan.

Đây chính là chỗ tốt của gia tộc, có một trưởng bối tự thân truyền thụ, không hề giữ lại, có thể giảm bớt sai lầm rất nhiều, dựa vào chính mình một mực mò mẫm, chỉ sợ ngay cả quy trình cơ bản nhất cũng không rõ ràng lắm.

Ba canh giờ tìm hiểu, Lâm Thiên Minh thu hồi ngọc giản, nằm nghiêng trên giường của mình.

Đêm khuya, Linh trúc bên ngoài phòng bị gió thổi vang lên, Lâm Thiên Minh vẻ mặt mệt mỏi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Truyện convert hay : Thiên Thần Điện Tiêu Thiên Sách Cao Vi Vi
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện