Đạo

Yến Tần Khai Chiến


trước sau

>

Đại Ngụy thần phục Tần quốc, quốc hiệu thủ tiêu diệt vong, vận nước kim trụ tiêu tán, cương vực trên bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc khí, đã bị đại Tần quốc vận bao trùm.

Nhưng giờ phút này, Ngụy Quốc cũ trong đất nhưng có khác hai cỗ cường đại số mệnh, phân cách tảng lớn cương vực, lẫn giằng co hiện lên ba phương thế chân vạc xu thế.

Tây Phương vì Tần, ba nghìn ức quân Tần trú trát chiến tuyến, khí diễm ngập trời cuồn cuộn Hắc Vân che trời che, âm lãnh băng hàn.

Nam Phương Tiên giới, bao gồm tân tấn Thủ Lăng tiên đế ở bên trong, bốn tiên đế xua quân hai nghìn ức mắt nhìn chằm chằm vào, mênh mông cuồn cuộn đại thế xông thẳng lên trời.

Đông Phương Đại Yến, Quang Chiếu, Ba Đạo Tôn, Điền Tề Quân đều tụ tập ở lần này, Yến quốc thiết kỵ hai nghìn bảy mươi tỷ, cố thủ đẩy mạnh chiến tuyến.

Ba phương hôm nay còn coi là khắc chế, cách một ngọn mô hình nhỏ tinh hệ trú trát, nhưng nếu thật không khai chiến, vẻn vẹn cần ngắn ngủn một canh giờ, tam quốc đại quân liền có thể hỗn chiến một đoàn.

Về phần chưa diệt vong Triệu Quốc, giờ phút này nhưng không có hấp dẫn tới quá nhiều ánh mắt, năm nước chỉ còn thứ nhất, đã nhất định kia diệt vong kết quả, chỉ đợi giải quyết dưới mắt Đại Ngụy vấn đề, ba phương cho dù một cũng có thể đem nó dễ dàng đánh tan.

Cho nên vào lúc này, Triệu Quốc thu liễm tất cả lực lượng, chỉ đợi chiếm trước Đại Ngụy cương vực một chuyện kết thúc, Triệu Quốc sẽ gặp làm ra lựa chọn.

Hôm nay Đại Tần, Đại Yến các chiếm kia bộ phận cương vực, Tiên giới bị hai nước ngăn cách bên ngoài, nếu thật không muốn rơi xuống, Triệu Quốc liền chỉ có ở Tần, Yến hai nước đang lúc làm ra lựa chọn.

Đại Yến đóng quân đất.

Trung quân chủ doanh, Quang Chiếu cùng Ba Đạo Tôn tụ, đều khẽ cau mày, trên mặt đều là ngưng trọng.

- Quang Chiếu trưởng lão, truyền tin đã một ngày có thừa, Yến chủ có từng trở lại?

Lăng Nguyên Tử trầm giọng mở miệng.

Quang Chiếu lắc đầu

- Bệ hạ trọng tình, hôm nay hoàng hậu ngang thể không ổn, bổn tôn sợ hắn chưa chắc có thể thoát thân rời đi Kế Đô.

Linh Dao Tử lắc đầu

- Yến chủ hôm nay đã quý làm một nước tôn sư, lưng đeo hàng tỉ số mệnh trong người, cướp đoạt Đại Thiên thống trị chi quyền, há có thể bởi vì tư tình nhi nữ mà ảnh hưởng lớn chuyện! Dưới mắt là mấu chốt thời cơ, vô luận như thế nào lựa chọn, Yến chủ cũng ứng với tự mình đến đây trấn giữ.

- Linh Dao Tử, Yến chủ tự có nổi khổ tâm, ngươi chớ để nhiều lời liễu.

Dương Cực Tử cau mày nói.

Nhưng vào lúc này, bên trong trướng đột nhiên có nhàn nhạt thanh âm truyền đến

- Linh Dao Tử đạo tôn nói không tệ, Bổn Hoàng lần này quả thật hẳn là đích thân đến, làm phiền chư vị đợi lâu.

Thanh âm chưa từng rơi xuống, hư không nổi lên tầng tầng rung động, Tiêu Thần cất bước ra, trên mặt một mảnh bình tĩnh.

Lăng Nguyên Tử vội vàng nói

- Yến chủ chớ để tức giận, Linh Dao Tử cũng là nhất thời lo lắng nói, tuyệt không thật không mạo phạm ý.

Tiêu Thần khoát tay

- Bổn Hoàng không phải là không rõ lí lẽ người, Linh Dao Tử đạo tôn nói cũng là từ chiến cuộc suy nghĩ, một lòng vì ta Đại Yến, Bổn Hoàng sao lại sinh lòng bất mãn.

Quang Chiếu nói

- Bệ hạ nếu đã đích thâ

n đến tiền tuyến, nói vậy trong lòng đã có quyết định, kính xin chỉ thị.

- Trưởng lão phải làm biết được, Bổn Hoàng cùng Hỏa Tộc đang lúc ân oán bất cộng đái thiên, lần này nếu đến, liền muốn để cho Hỏa Tộc vĩnh chìm vực sâu, thế thế đại đại thoát thân không được!

Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng

- Truyền lệnh, đại quân điều động, cùng Đại Tần đánh một trận!

Liền khi hắn thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, tận trời thượng Đại Yến vận nước nhất thời sôi trào lên, vô số số mệnh bị từ Yến trong biên giới điều ra, gia trì đại quân trên, mênh mông cuồn cuộn uy áp hỗn loạn ngập trời khí thế, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang!

Tây Tần chỗ ở.

Di Thần Nguyên đen nhánh tròng mắt khẽ nheo lại, giờ phút này hắn chậm rãi ngửng đầu lên, trong mắt hàn quang lóe lên

- Truyền lệnh, Hắc Thi Thiết Kỵ toàn quân để lên, lần này Bổn Đế muốn nhất cử đánh tan Đại Yến!

- Dạ, bệ hạ!

Đại Tần trọng tướng ầm ầm tuân mệnh, xoay người vội vã đi.

Thi Lão ngửng đầu lên, trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ.

Di Thần Nguyên đưa tay ở nó dử tợn đầu to thượng vỗ nhẹ, thấp giọng nói

- Không nên gấp, chờ Bổn Đế giết hắn rồi, liền đem máu thịt của hắn cho ngươi nuốt vào.

Tiêu Thần, lần này, Bổn Đế muốn cho ngươi chỉ có tới chớ không có lui!

Quân Tần trú trên mặt đất, mênh mông cuồn cuộn màu đen số mệnh không ngừng sôi trào, đen nhánh đặc dính ngã sóng thao thao, lạnh như băng lành lạnh sát cơ vô tận!

Chưa khai chiến, hai nước đại quân khí thế đã kinh thiên động địa, một khi khai triển kia trình độ kinh khủng có thể nghĩ.

Nam Phương Tiên giới đại quân.

Bốn tiên đế đều đứng chắp tay, ánh mắt nhìn hướng Tần, Yến hai nước giằng co phương hướng, trên mặt một mảnh ngưng trọng.

Mặc dù bọn họ xuất thân Tiên giới, đối với Tiên Giới chi chủ có lòng tin tuyệt đối, nhưng không thừa nhận cũng không được, Tần, Yến hai nước quân vương đều là đương thời người tài, hai nước thực lực của một nước mạnh, cũng có cùng Tiên giới tranh phong tư cách.

- Tần, Yến đánh nhau, ta Tiên giới liền ngồi bàng quang, chậm đợi thời cơ đến, liền nhất cử xuất thủ đem hai nước đại quân toàn bộ đánh tan.

- Tần đế, Yến Hoàng đã tới, chủ nhân nói vậy đã cảm ứng được nơi này khí cơ biến hóa, ta và ngươi chỉ cần chậm đợi chủ nhân chỉ lệnh là được.

- Tán thành.

- Tán thành.

Bốn tiên đế rất nhanh đạt thành chung nhận thức, chỉ lệnh thật nhanh hạ đạt, Tiên giới đại quân không vào phản lui, hướng phía sau chậm rãi thối lui.

Lần này cử động, tự nhiên không cách nào giấu diếm được Tần, Yến hai nước tai mắt, nhưng bọn hắn hôm nay đã không hề nữa bận tâm, dưới mắt đánh một trận tất không thể thoát!

Yến quân chỗ ở, tướng sĩ lĩnh mệnh đã chuẩn bị thỏa đáng, hai nghìn bảy mươi tỷ đại quân chi chít chiếm cứ khắp tinh vực, một cái nhìn lại trùng điệp không tới cuối, một cổ ngập trời khí thế ở đại quân trên ngưng tụ mà thành, Kim Long hư ảnh hiện lên, rung đùi đắc ý không ngừng ngửa đầu gầm thét.

Trong lúc bất chợt, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, hắn chân mang hư không, đứng ở đại quân trên, ở phía sau hắn, theo thứ tự vì Quang Chiếu, Ba Đạo Tôn cùng Điền Tề Quân, năm trong cơ thể con người, đều thả ra kinh thiên động địa kinh khủng hơi thở.

Phía dưới, vô tận đại quân đồng thời ngã quỵ, ngửng đầu lên nhìn về phía kia cầm đầu thân ảnh, trong con ngươi đều là trung thành cùng cuồng nhiệt, trong miệng cùng kêu lên gầm thét

- Tham kiến bệ hạ!

Tiếng gầm cuồn cuộn, chấn vỡ không gian, kia cuồng bạo khí thế, đem đại quân trong lúc vô số viên vẫn thạch sinh sôi chấn vỡ vì phấn vụn, cách đó không xa mấy viên tu chân tinh ở khí thế kia đánh sâu vào hạ đột nhiên chấn động, ngọn núi toái, sông dài gãy, đại địa hỏng mất, Thương Hải Tang Điền!

Tiêu Thần cũng không nhiều lời, giơ tay lên một ngón tay Đại Tần chỗ ở

- Trận chiến này, Đại Yến tất thắng!

Tiếng quát khẽ hàm chứa vô tận uy năng, rõ ràng truyền vào tất cả tướng sĩ trong tai, chẳng qua là đơn giản một lời, liền đốt bên trong cơ thể của bọn họ tất cả nhiệt huyết, khí thế nhất thời lần nữa sôi trào kéo lên!

- Tất thắng!

- Tất thắng!

- Tất thắng!

...

- Lên đường!

Tiêu Thần đột nhiên phất tay, hắn chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh hóa thành chảy hết, hướng Đại Tần chỗ ở trực tiếp phóng đi.

Quang Chiếu,
Ba Đạo Tôn, Điền Tề Quân theo sát phía sau.

Phía dưới, hai nghìn bảy mươi tỷ Đại Yến thiết kỵ ầm ầm mà động, tựa như một mảnh vô cùng vô tận đại dương mênh mông, thoải mái về phía trước, mênh mông trong lúc liền có thể thả ra vô cùng vô tận lực lượng cường đại, bất kỳ ngăn trở ở trước tồn tại, cũng sẽ bị triệt để xóa đi.

Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, hắn cất bước mà đi, nhìn như không nhanh, nhưng cùng Quang Chiếu đám người dần dần kéo ra khoảng cách.

Rời đi Kế Đô, hắn chỉ cho mình một ngày thời gian, cần ở ngoài sáng ngày Tử Yên các nàng tỉnh trước khi đến quy phản.

Cho nên, thời gian của hắn không nhiều lắm.

Liền tại lúc này, Tiêu Thần thân ảnh đột nhiên dừng lại, ngửng đầu lên nhìn hướng tiền phương, bóng tối hội tụ, Di Thần Nguyên thân ảnh từ đó xuất hiện, hai người nhìn nhau, tròng mắt đều là một mảnh băng hàn.

- Di Thần Nguyên, Bổn Hoàng muốn tiêu diệt Đại Ngụy Hỏa Tộc, nếu ngươi dừng tay, thì có thể miễn quá hôm nay đánh một trận.

- Bổn Đế nếu xuất thủ, ngươi liền ứng với biết trong lòng ta ý niệm trong đầu, ngươi muốn bị phá huỷ Hỏa Tộc, ta liền càng muốn che hắn.

Hỏa Tộc nhất mạch liền ở Bổn Đế phía sau, nghĩ đưa bọn họ xóa đi, liền xem ngươi có hay không tư cách này.

- Kia liền chiến quá!

Tiêu Thần chưa từng tiếp tục nhiều lời, xác định Di Thần Nguyên sẽ không thối lui, hắn liền trực tiếp xuất thủ.

Nhẫn trữ vật trung, thất thải hồ lô trực tiếp sáng lên, phún dũng ra cường đại thất thải lực lượng, trực tiếp gia trì đến hắn nguyên thần trên, trở nên giơ tay lên hướng Di Thần Nguyên, một chưởng hung hăng cầm

- Đứng!

Gầm nhẹ trung, trong hư không chợt xông ra kinh khủng hủy diệt lực lượng tịch quyển tới.

Di Thần Nguyên hừ lạnh một tiếng, hắn trong con ngươi màu đen con ngươi đột nhiên trở nên to lớn chiếm cứ hắn cả con ngươi, thâm trầm âm lãnh bóng tối ba động từ trong cơ thể hắn truyền ra.

Vô số đóa sợi bông loại lực lượng trực tiếp xuất hiện, cùng thắt cổ lực đụng nhau, hai người đồng thời mai một biến mất không thấy gì nữa.

Hắn ngửng đầu lên nhìn về phía Tiêu Thần, khóe miệng nổi một lãnh khốc mỉm cười

- Không hổ là ta Di Thần Nguyên sinh tử đại địch, quả nhiên không để cho ta thất vọng.

Nhưng bằng những thứ này, còn chưa đủ!

Thanh âm chưa dứt, hắn thân ảnh "Thình thịch" một tiếng nổ, hóa thành vô số đạo màu đen lực lượng, trực tiếp dung nhập vào không gian.

- Bóng tối phủ xuống, Bổn Đế muốn cho ngươi ở trong bóng tối chết đi, hóa thành ta lực lượng một phần!

Mờ ảo thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến, mơ hồ không chừng khó có thể nắm lấy, mà khắp tinh vực giờ phút này cũng hoàn toàn lâm vào trong bóng tối.

Đây là một tấm tuyệt đối bóng tối, giống như trên đời thâm trầm nhất vực sâu, bất kỳ rơi vào trong đó sinh linh đều muốn bị triệt để cắn nuốt! Kinh khủng lực lượng ba động từ nơi này trong bóng tối truyền ra, kích động lên vô số đạo màu đen rung động, khuếch tán đến quanh thân tinh vực, liền là có thể hủy diệt hết thảy đáng sợ lực lượng.

Tinh vực bị xé nát, mà ngay cả thông liễu Đại Thiên Giới ngoại trừ thời không loạn lưu, ngũ thải ban lan lực lượng điên cuồng phún dũng ra.

Vô số viên khổng lồ tu chân tinh, ở lực lượng này hạ khẽ run lên, lại vô thanh vô tức trung hóa thành phấn vụn, tiêu tán ở tinh vực trong.

Mà Tiêu Thần cùng Di Thần Nguyên chém giết vẫn còn tiếp tục, kinh khủng lực lượng ba động bao phủ phạm vi tùy theo không ngừng khuếch trương, tảng lớn tảng lớn ánh sao lãnh thổ lâm vào tuyệt diệt, liền có hàng tỉ vạn Hỏa Tộc tu sĩ bị từ thế gian trực tiếp xóa đi!

Mặc dù cách xa một chút cũng không có tẫn khoảng cách, hai người giao chiến hơi thở ba động, như cũ để cho Quang Chiếu, Ba Đạo Tôn, Điền Tề Quân năm người trong lòng lẫm nhiên.

Loại này tầng thứ giao phong, mặc dù Hồng Mông, cũng không có nhúng tay tư cách, rơi vào trong đó, liền chỉ có một con đường chết!

- Chư vị, bệ hạ đã cùng Tần hoàng chém giết, cho là ta và ngươi xuất thủ thời điểm liễu!

Quát khẽ trung, Quang Chiếu ngửng đầu lên về phía trước, liền thấy Đệ Nhị Tổ Thi, Cửu U Địa Cung chi chủ, Thi Lão cùng Ngụy Nguyên Thiên bốn người thân ảnh xuất hiện.

- Giết!

Gầm thét trong, hắn thần thông đã xuất hiện, ngập trời sóng lớn về phía trước điên cuồng tịch quyển.

Ngụy Nguyên Thiên oán độc gầm nhẹ, ngửng đầu lên một ngón tay, liền có hỏa diễm phún dũng ra, cực nóng nhiệt độ đủ để thiêu hết thảy!

Nước cùng hỏa va chạm, tuyệt đối đối lập lực lượng thuộc tính, trong nháy mắt nổ tung kịch liệt nhất xung đột!

Điền Tề Quân ứng đối Cửu U Địa Cung chi chủ, Đệ Nhị Tổ Thi cùng Thi Lão liên thủ lực lượng mạnh mẻ, cũng có thể cùng Ba Đạo Tôn chống lại mà không rơi vào thế hạ phong.

Hồng Mông tầng thứ kịch chiến trong nháy mắt bộc phát.

Mà ở xa hơn nơi, tinh vực trong, hai đạo đại quân nước lũ từ phương hướng ngược nhau nhanh chóng đến gần, phía trước tướng sĩ đã có thể thấy thân ảnh của địch nhân, để cho bọn họ theo bản năng nắm chặc trong tay trường thương! Hai nước vận nước ngưng tụ mà thành Kim Long cùng Ma Long thân ảnh, ở đại quân tiếp xúc trước liền đã bay lên, một người kim sáng lóng lánh uy nghi tôn quý, một người hắc khí cuồn cuộn lành lạnh bá đạo, song phương trực tiếp dây dưa ở chung một chỗ, gầm thét trong điên cuồng chém giết! Tảng lớn tảng lớn kim quang cùng hắc khí ở chém giết trung giải tán, hai người so đấu chính là vận nước hao tổn!

Sau một khắc, hai đạo nước lũ điên cuồng đụng nhau, chỉ ở trong nháy mắt liền không biết có bao nhiêu tướng sĩ chết đi, thân thể hỏng mất nguyên thần vỡ vụn!

------------

Truyện convert hay : Y Phi Kinh Thế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện