Đào Hoa Yêu Nhiêu

Phù Hợp


trước sau

Nghepyhhct đượcjejwyt độngkrapit tĩnhnrryit trongyyzivt phòng,woyznt Nguyễnjnghlt Tuyểnezlrqt Laiazvvtt dùnglfloot chìaelkbvt khóaqmprct nhanhoqzytt chóngwpmnyt mởibkvst rafvwiet lạiyssoit bịitqact Đàoqjtsvt Hoagwdait khóafznfzt lạit cửat phòng,t phátt hiệnt emt trait bịt hànht hung,t hắnt lậpt tứct nhanht chóngt tiếnt lênt chuẩnt bịt ngănt cản,t lạit bịt hànht độngt bấtt chợtt củat côt màt ngừngt bướct chân.

Chỉt thấyt đôit tayt Đàot Hoat vừat bắtt lấyt ốngt quầnt Nguyễnt Tuyểnt Hit túmt kéot xuống,t đemt quầnt thểt thaot cởit rat mộtt cácht dãt man,t saut đót làt quầnt lót,t tùyt tayt vungt quat bênt cạnh.

Saut khit thôt lỗt gỡt bỏt hait tầngt vảit dệt,t đầut nấmt lột rat ởt trongt khôngt khí,t búngt búng,t càngt thêmt trướngt tot rat mộtt vòng.

Nguyễnt Tuyểnt Hit khôngt biếtt cót phảit vừat rồit bịt bạot lựct khuấtt nhụct trat tấnt đếnt hỏngt rồi,t lúct nàyt đầut gốit dựat vàot giường,t miệngt bịt lấpt kín,t tayt bịt trói,t đầut tóct hỗnt độnt màt rốit tungt nhưt rốit gỗ,t vẫnt khôngt nhúct nhích.

Đâyt làt bứct tranht ngườit đẹpt bịt chàt đạpt nha.

Nhìnt thấyt hắnt bịt chínht mìnht khit dễt thànht nhưt vậy,t Đàot Hoat nóit khôngt rõt trongt lòngt làt tưt vịt gì,t côt cũngt khôngt rãnht đểt phânt biệt,t đemt quầnt lótt kéot xuống,t phíat dướit sớmt đãt ướtt át,t cơt hồt khôngt cót gìt trởt ngại,t liềnt gắngt gượngt chậmt rãit ngồit xuống.

Nóit cũngt kỳt quái,t rõt ràngt mớit vừat bịt mìnht trêut chọc,t nhưngt cănt thịtt nàyt lạit cót tháit đột giốngt nhưt bìnht thường,t cứngt rắnt bừngt bừngt phấnt chấn,t chẳngt lẽt làt tênt Nguyễnt Tuyểnt Hit nàyt từt trongt xươngt cốtt cót máut M?t Hayt làt bởit vìt bịt chínht mìnht épt bứct chot nênt khít huyếtt dângt lên,t huyếtt khít quayt cuồng?

Bấtt quát bột dạngt lớnt lênt hồngt nhant họat thủyt này,t khôngt chừngt chínht làt bịt đat nhânt cách,t Đàot Hoat áct liệtt màt phỏngt đoán.

Vốnt làt dụct hỏat đốtt người,t khôngt nhúct nhícht vàit cái,t Đàot Hoat liềnt thởt hổnt hểnt mộtt tiếng,t tạmt thờit thưt hoãnt khátt cầut trongt thânt thể.t Nhưngt côt biết,t loạit tìnht huốngt nàyt làt tạmt thời,t tiếpt theot sóngt tìnht sẽt dùngt tốct đột cựct kìt nhanht quayt trởt lại.

Biếtt đâyt chỉt làt tạmt thời,t Đàot Hoat ghét vàot trênt ngườit Nguyễnt Tuyểnt Hit nhưngt khôngt độngt đậy,t đểt mộtt phầnt củat hắnt cònt lưut lạit trongt thânt thểt củat mình,t côt nghiêngt đầu,t hướngt vềt phíat Nguyễnt Tuyểnt Lait xốct môit lột rat nụt cườit tràot phúng.

"Thết nào,t anht cót nhãt hứngt xemt ngườit kháct "làmt việc"?"t Giọngt điệut giốngt nhưt lưut manht đầut đường,t mườit phầnt thôt bỉ.

Nguyễnt Tuyểnt Lait khôngt cót bởit vìt lờit nóit củat côt màt bịt ảnht hưởng,t màyt cũngt chưat hềt nhăn,t Đàot Hoat cảmt thấyt ngườit nàyt ant tĩnht đếnt kỳt quái,t bởit vậyt cẩnt thậnt
đánht giát mộtt phen.

Saut đó,t côt phátt hiệnt trênt mặtt Nguyễnt Tuyểnt Lait hiệnt lênt mộtt tầngt màut đỏ,t rõt ràngt lớnt lênt giốngt Nguyễnt Tuyểnt Hit nhưt đúc,t gươngt mặtt lãnht đạmt bạcnyutdt tình,kclcgt lúcmkgmrt nàyjeuzzt thếiopvlt nhưngtywstt cũngnalvat nổieozbjt lênuwdcwt chútectapt tìnhtdzhzt dụculvzdt ửngexhtjt hồng.

Hắnmvockt nhìnukrxut ánhjswent mắtzwurft củawrihdt cô,karqht truyềnt lạit tínt hiệut nguyt hiểm.

Chắct làt khôngt phảit đâu?

Quầnt áot mìnht vẫnt cònt chỉnht tềt mặct ởt trênt người,t lànt váyt dàit chấmt gótt đemt nơit ởt giữat hait ngườit chet chắnt kínt mít,t ởt dướit tầmt nhìnt củat hắnt cănt bảnt nhìnt khôngt thấyt nửat phầnt xuânt sắc,t chot nênt vừat rồit côt mớit yênt tâmt lớnt mậtt màt làm.

Chỉt cót vàit giâyt ngắnt ngủi,t hắnt liềnt nhìnt đếnt khơit màot dụct vọng?

Theot lýt thuyết,t ngườit nàyt khôngt giốngt nhưt cót tựt chủt kémt nhưt vậy.

Đàot Hoat lạit quayt đầut nhìnt vềt phíat Nguyễnt Tuyểnt Hi,t tứct khắct phátt hiệnt biểut tìnht củat hait ngườit này,t lúct nàyt lạit nhấtt trít kinht người.

Tiat sángt trongt đầut chợtt lóe,t bỗngt nhiênt mộtt cáit ýt tưởngt hoangt đườngt lớnt mậtt lạit xâmt chiếmt đầut óct cô.

Nghet nóit bàot thait songt sinht trờit sinht liềnt cót ănt ýt khôngt gìt sánht kịp,t thầnt giaot cácht cảm,t hòat hợpt vớit nhau.

Hayt là...

Vừat rồit mìnht cùngt Nguyễnt Tuyểnt Hit làmt cáit kia,t Nguyễnt Tuyểnt Lait cũngt cót cảmt giáct nhưt bảnt thânt hắnt đangt trảit qua?

Truyện convert hay : Vạn Thú Triều Hoàng

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện