Đào Hoa Yêu Nhiêu

Thuần Phục Thú


trước sau

Thấymuzgvt Tiểuaraiwt Cửulloirt khônguiuiwt cóvagoit phảnzapsvt đối,zfzxst ánhsvuknt mắtoccykt mơyskjbt màng,lbmiwt Đàozkyfit Hoabxvant dângltgeqt lênviveht cảmeuhxvt giácxievzt chuassjcht xótthulwt càngxwrxvt sâu,ddcqot tầmt mắtt côt cót chútt mơt hồ.

Đàot Hoat khôngt biếtt chínht mìnht xuấtt phátt từt cáit tâmt tìnht gì,t nhẹt nhàngt hônt lênt mặtt thiếut niên,t lưỡit mềmt mạit ởt trênt mặtt hắnt nhẹt nhàngt hoạtt động,t lưut lạit dấut vếtt thấmt ướt,t chậmt rãit chuyểnt quat xươngt quait xanh,t saut đót làt viênt đậut trướct ngực,t ởt nơit đót liếmt liếm,t lạit hút.

Thiếut niênt hôt hấpt đụct thêmt vàit phần.

Đàot Hoat tayt đểt trênt ngườit hắn,t vặnt vẹot eo,t nhưt rắnt nướct ởt trênt ngườit hắnt quyếnt rũt layt động,t tưt tháit chủt động,t nếut đổit làt ngàyt thường,t côt nhấtt địnht làt làmt khôngt được.

Nhưngt là,t trongt tiềmt thức,t Đàot Hoat tựat hồt cảmt thấyt Tiểut Cửut chínht làt mộtt đứat nhỏt cònt chưat cót lớnt lên,t rấtt cầnt côt dẫnt đường.

Chot nênt côt buôngt lỏngt chínht mình,t dắtt tayt hắnt vỗt ởt trênt ngực,t vuốtt vet đầut vút mẫnt cảm,t cùngt nhaut thămt dòt nơit phùt hợp,t đắmt chìmt trongt bểt dụct lúct chìmt lúct nổi.

Bởit vìt tưt thết này,t thẳngt đếnt chỗt sâut nhất,t thâmt nhập,t rútt ra,t đềut làt côt làmt chủ,t khoáit cảmt nhưt thủyt triềut đit lên,t Đàot Hoat nhưt mộtt đangt sayt màt thant nhẹ,t giốngt nhưt thiênt ngat gầnt chết,t caot caot màt ngẩngt cổt lên,t némt rat đườngt congt thânt thểt duyênt dáng,t ngayt saut đót cảt ngườit cứngt đờ,t tiếpt theot mềmt mạit ngãt xuốngt ởt trênt ngườit Tiểut Cửu,t "hôt hô"t màt thởt phìt phò.

Toànt thânt tựat nhưt mớit vừat đượct mátt xa,t mềmt nóit khôngt nênt lời,t nóit khôngt nênt lờit vuit sướng,t cáit loạit dưt vịt thoảit máit nàyt làmt Đàot Hoat nhưt cont mèot thoảt mãn,t lườit nháct màt ghét vàot trênt ngườit Tiểut Cửu.

Mộtt loạit khôngt khít thânt mậtt áit muộit trànt ngậpt ởt giữat hait ngườit đangt tứt chit dâyt dưa,t bởit vìt thânt thểt tớit gần,t nhiệtt đột cơt thểt thiếut niênt cũngt khôngt lạnht băngt nhưt vậy,t Đàot Hoat cảmt thấyt chínht mìnht hìnht nhưt khôngt sợt hắnt đếnt nhưt vậy,t côt thậmt chít dámt vươnt tay,t sờt lênt dat thịtt Tiểut Cửut mộtt cácht tinht tết ônt nhuậnt nhưt đangt chạmt vàot đồt sứ.

"Tiểut Cửu."t Đàot Hoat thấpt thấpt gọit tênt củat hắn.

"Hửm."t Ngoàit ýt muốn,t thiếut niênt thết nhưngt hưởngt ứng,t âmt thanht nghet quat cót phầnt lạnht băng,t lạit thêmt nhiềut phânt nhut hòa.

Loạit cảmt giáct này,t nhưt thết nàot lạit giốngt thuầnt phụct đượct thút dữ.

"Cậut muốnt đemt
tôit giaot chot Mộct Diệct Sinht sao?"t Đàot Hoat gant dạt hỏi.

Khôngt biếtt lờit nóit đãt xúct độngt thiếut niên,t chỉt cảmt thấyt ngườit dướit thânt bỗngt nhiênt liềnt phátt tác,t xoayt ngườit đemt côt ápt chết dướit thân,t đôit tayt bắtt lấyt mắtt cát chân,t kéot rat chânt cô.

Hungt khít rat khỏit vỏ,t chốngt lạit huyệtt tâm,t lạit làt muốnt thút tínht quát đột lầnt thứt hai.

Đàot Hoat trừngjkftdt lớnoxbzbt mắt,gfwkot trơtfdnit mắtqevqvt màjwvipt nhìnmjrust mộtaputmt câykpwust gậydpiiit chọcurxwpt vàoiplict trongncdfxt thânipqjpt thểelckjt củaijkvbt mình,tunvft nháymlject mắtbcukqt bịt chet lấpt kínt mít.

Bởit vìt cót vếtt thương,t ẩnt ẩnt cảmt thấyt đaut đớn,t Đàot Hoat đốit diệnt vớit ánht mắtt đent nhánht lạnht bănt củat Tiểut Cửut g,t chỉt cảmt thấyt nhưt làt bịt bóngt đent dàyt đặct đếnt khôngt hòat tant đượct baot phủ,t từngt trậnt càngt thêmt mạnht mẽt màt nghiềnt áp,t Đàot Hoat nhắmt mắtt lại.

Vốnt dĩt đãt ướtt átt lạit bịt hungt hăngt màt làm,t tìnht dụct nhưt thủyt triềut thốit lui,t chỉt cònt lạit cót đau,t đaut xuyênt tim,t Đàot Hoat nhắmt mắtt lại,t vôt cùngt hyt vọngt giờt phútt nàyt mìnht lậpt tứct ngấtt xỉu.

Thuầnt phụct thút thiệtt tìnht khôngt phảit làt mộtt việct dễt dàngt a,t khôngt biếtt khit nàot lạit chạmt đượct hắn,t saut đó,t lạit lầnt nữat bịt làmt đếnt chếtt đit sốngt lại.

Truyện convert hay : Vạn Thú Triều Hoàng

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện