Đào Hoa Yêu Nhiêu

Đói Khát


trước sau

Theovtxrwt tiếtzoznmt tấunjartt điênotpxht cuồngyjxlkt thọcrremct vàovhzmmt rútlvklwt rasdmrmt củalzxuut thiếuwtuytt niên,jrkelt trongbajaht miệngdpjcnt Đàoyjwjkt Hoahkqzvt têrwyept tê,cvtibt lờizkkaet nóilmwdet vừaiqecjt khắct nghiệtt lạit khiêut khícht liềnt buộtt miệngt thốtt rat nhưt vậy.

Côt cảmt thấyt chínht mìnht nhấtt địnht làt bịt điênt rồi,t rõt rangt làt bịt làmt đaut muốnt chết,t cònt muốnt đit chọct giậnt tênt giat hỏat này.

Nhưngt làt côt thậtt sựt tứct giậnt a,t dựat vàot cáit gìt mấyt namt nhânt nàyt mộtt hait đềut đemt côt coit nhưt mộtt miếngt thịtt trênt thớt,t tùyt tùyt tiệnt tiệnt liềnt đemt côt bùmt bùmt loạnt chọct loạnt thọc.

Côt cũngt đượct chat sinht mẹt dưỡng,t làt bảot bốit đượct chat mẹt cưngt chiềut mà!

Loạit tứct giậnt này,t cùngt vớit đaut đớnt củat thânt thể,t thiêut đốtt càngt thêmt mãnht liệt,t Đàot Hoat cảmt thấyt chínht mìnht đangt đit tìmt chết,t giờt khắct này,t thậtt đúngt làt cót điểmt khôngt muốnt sốngt nữa.

Ởt bênt ngườit Mộct Diệct Sinht bat năm,t Đàot Hoat nhẫnt nhụct sốngt tạmt bợ,t oánt hậnt chấtt chứat đãt lâu,t màt bấtt thìnht lìnht bịt tênt nàyt giốngt nhưt dãt thút màt cườngt bạo,t trựct tiếpt trởt thànht *cọngt rơmt cuốit cùngt đèt chếtt cont lạct đà.

*Bảnt gốct "Cọngt rơmt cuốit làmt gãyt lưngt cont lạct đà":t ámt chỉt nhữngt ngườit khôngt biếtt đâut làt điểmt dừng,t cứt nghĩt mộtt chútt làt khôngt sao,t cuốit cùngt cọngt rơmt cuốit đót nhưt giọtt nướct trànt ly,t làmt gụct ngãt cont lạct đà.t Trongt trườngt hợpt trênt tạmt hiểut làt Đàot Hoat bịt dồnt đếnt đườngt cùng,t đãt quát mệtt mỏi.

Đàot Hoat cốt sứct màt mởt mắtt ra,t đôit mắtt đầyt lửat màt nhìnt thiếut niênt rat sứct càyt cấyt mồt hôit nhưt mưat trênt ngườit mình.t Việct thânt mậtt áit muộit nhấtt giữat namt vàt nữ,t lạit xảyt rat trongt khôngt khít sátt thủt nhưt thết này.

Tiểut Cửut chỉt lot vùit đầut gặmt cắnt đôit vút not đủ,t đốit vớit lờit nóit củat Đàot Hoat ngoảnht mặtt làmt ngơ,t tựat hồt hoànt toànt khôngt chịut chútt kícht thícht gì.

Đàot Hoat thậtt là...t Nhưt đậpt đầut vàot gốit tựt tử,t cònt dùngt hếtt mộtt tiat sứct lựct cuốit cùng.

Kiểut gìt cũngt nhưt nhau,t giốngt nhưt bịt Mộct Diệct Sinht trừngt phạt,t bấtt quát làt thayt đổit mộtt ngườit màt thôi.

Đàot Hoat cốt sứct màt phunt rat mộtt hơi,t thảt lỏngt thânt thểt củat mình,t giốngt mộtt đốngt cát chết,t tùyt ýt Tiểut Cửut làmt bậy.

Bấtt quá,t tiểut giat hỏat nàyt chínht làt chỉt lot chot hắnt cót sungt sướngt hayt không,t hoànt toànt mặct kệt Đàot Hoat đangt đaut đếnt nhet răngt trợnt mắt,t bột mặtt dữt tợn,t trênt ngườit đềut khôngt cầnt nhìn,t cănt cứt vàot cảmt giáct càngt ngàyt càngt đaut đếnt chếtt lặng,t khẳngt địnht làt vếtt thươngt chồngt chất.

Saut đó,t ấnt tượngt cuốit cùngt trướct khit Đàot Hoat ngấtt xỉut chínht là,t thiếut niênt đèt ởt trênt ngườit cô,t vươnt đầut lưỡit liếmt liếmt mặtt mình.

Côt giốngt nhưt đangt khóc,t rõt ràngt bịt làmt đếnt khôngt cònimoiht mộtyfsvqt hơizdyint nước,kdkmnt cònzlgxht cóeszdwt thểntszqt chảyitkzzt rasspunt nướciopcst mắt.

Thờixegxwt điểmunnhut Đàoxseuut Hoaejfzgt tỉnhvdazkt lại,bdgbqt sờtjmiht soạngulzxet bậtuhcfit đènt đầut giường,t phátt hiệnt bànt bênt cạnht cót mộtt lyt nước,t côt bưngt lênt tớit liềnt uốngt mộtt hơit cạnt sạch.

Làmt mìnht cảmt thấyt ngoàit ýt muốnt chínht là,t trênt ngườit thết nhưngt rấtt sảngt khoái,t tuyt rằngt khôngt manht áot chet thânt nhưt cũ,t nhưngt điềut hiểnt nhiênt chínht làt bịt ngườit rửat sạcht chàt laut qua,t cảmt giáct nhớpt nhápt biếnt mất,t hơnt nữat nơit bịt thươngt sưngt lạnt cònt đượct bôit thuốct mỡ,t tảnt rat hơit thởt mátt lạnh,t mangt đếnt lạnht lẽot nhèt nhẹ.

Chẳngt lẽt làt tênt sátt thủt kia?

Cảmt giáct khôngt giốngt a.

Trongt phòngt khôngt cót mộtt bóngt người,t Đàot Hoat đợit trongt chốct lát,t cũngt khôngt ait lạit đây,t bụngt đãt kêut rấtt to,t dạt dàyt cựct kìt khót chịu.

Việct đãt đếnt nướct này,t đit mộtt bướct tínht mộtt bướct đi,t hiệnt tạit
trướct hếtt lấpt đầyt bụngt mớit quant trọng.

Đàot Hoat nghĩt kỹ,t liềnt tựt mìnht đit đếnt tủt quầnt áot tìmt bột quầnt áot mặct vào.t Nơit nàyt chắct làt phòngt củat thiếut niênt kia,t mộtt màut đen,t nộit tâmt ngườit nàyt rốtt cuộct làt cót baot nhiêut hắct ám.

Nghĩt đếnt thiếut niênt cót khuônt mặtt lạnht lùngt táct phongt tànt nhẫn,t Đàot Hoat nhịnt khôngt đượct mộtt trậnt đaut dạt dày.

Mặct vàot mộtt kiệnt áot thunt tốit màu,t giốngt nhưt mộtt cáit váyt ngủ,t thiếut niênt mảnht khảnht lạit caot gầy,t xấpt xỉt Mộct Diệct Sinh,t chot nênt thờit điểmt hắnt chet mặtt làmt Đàot Hoat chot rằngt tuổit cũngt khôngt trẻ.

Ait biếtt thết nhưngt làt bạnt trẻt mớit đếnt thờit kìt vỡt giọngt mọct lông,t lạit áct đếnt cùngt cực,t Đàot Hoat đỡt cửat tủ,t xoat xoat eot cùngt đùi,t chửit mộtt câut thôt tục.

Hiệnt tạit làt bột dángt chậtt vậtt thêt thảm,t thậtt làt sot vớit hoat tànt liễut bạit cònt muốnt tànt hoat bạit liễut hơn.

Khôngt cót mặct quầnt lót,t phíat dướit trốngt không,t cảmt giáct thậtt khôngt cót ant toàn,t chot nênt Đàot Hoat lạit lấyt rat mộtt cáit quầnt bẹtt mặct vào.

Ách...

Nghĩt đếnt chínht mìnht mặct mộtt cáit quầnt lótt củat namt nhânt xat lạ,t dat mặtt Đàot Hoat tuyt làt bịt màit giũat đếnt mònt rồi,t cũngt cót chútt ngượngt ngùng.

Đẩyt cửat ra,t côt phátt hiệnt đâyt làt tòat biệtt thựt đơnt lập,t trênt dướit mấyt tầngt lầu,t cũngt đủt rộngt mở,t hànht langt thậtt dàit liếct mắtt khôngt thểt đit hết.

Theot ánht sáng,t Đàot Hoat chậmt rãit đit dạot xuốngt lầu.

Tớit lầut một,t tầmt mắtt lơt đãngt nhìnt vềt bênt tayt trái,t tuyt rằngt trongt lòngt cót chuẩnt bị,t vẫnt làt bịt cáct namt nhânt ngồit nghiêmt chỉnht ởt trướct bànt dàit làmt chot hoảngt sợ.

Thiếut niênt kiat ngồit ởt giữa,t màt trongt đót cót mộtt người,t Đàot Hoat khôngt khỏit nheot lạit mắt,t côt thết nhưngt nhậnt thức.

Tênt namt nhânt kiat tênt làt Mait Thất.

Truyện convert hay : Lầm Chọc Yêu Nghiệt Vương Gia: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện